11/07/2017

Chiều ngày 7-7, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Dương (quận Hải Châu) tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch giám sát hoạt động của đại biểu dân cử trên địa bàn phường giai đoạn 2017-2021 cho các hội đoàn thể chính trị - xã hội, các Ban công tác Mặt trận khu dân cư.

Tại hội nghị, ông Thân Đình Nghĩa, Chủ tịch Mặt trận phường đã nêu các phương pháp giám sát đại biểu dân cử, như: giám sát thông qua việc tiếp xúc cử tri, tập hợp và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân đối với các đại biểu dân cử; giám sát bằng hình thức yêu cầu đại biểu dân cử báo cáo và giải trình đối với những vấn đề MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận có yêu cầu, kiến nghị; giám sát thông qua chất lượng hoạt động, tham gia góp ý, xây dựng, nghiên cứu chính sách, văn bản của Hội đồng nhân dân giao cho mỗi đại biểu tại mỗi kỳ họp (chú trọng chất lượng các văn bản góp ý, phản hồi về các tài liệu nghiên cứu được nhận và chất lượng ý kiến phát biểu tại nghị trường).

Ông Thân Đình Nghĩa cũng phân công các tổ chức thành viên theo dõi giám sát các Tổ đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ngoài ra, các tổ chức thành viên, các Ban công tác Mặt trận thường xuyên theo dõi, phản ánh bằng văn bản gửi về Mặt trận phường để tổng hợp, kiến nghị.

Nam Kỳ

 

Trực tuyến: 1736
Tổng: 3153854

 
© Trang thông tin điện tử Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3817.661 - 0236.3891.301
Email: mttqvn@danang.gov.vn