26/06/2017

Chiều ngày 22-6, tại nhà sinh hoạt khu dân cư Định Thọ, phường Nam Dương (quận Hải Châu), Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Dương tổ chức tuyên truyền và phát tờ rơi cho 08 nhóm nòng cốt của phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” trên địa bàn phường. Theo đó, Mặt trận phường tổ chức tuyên truyền tập trung vào các nội dung như: Dấu hiệu và triệu chứng, suy giảm miễn dịch, phương thức lây truyền và các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS. Qua đây nhằm trang bị kiến thức, những kỹ năng cơ bản cho các nhóm nòng cốt về nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn trong việc tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS.

Nam Kỳ

 

Trực tuyến: 1762
Tổng: 3153887

 
© Trang thông tin điện tử Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm chính: ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3817.661 - 0236.3891.301
Email: mttqvn@danang.gov.vn